دکتر مریم مومن

دکتر مریم مومن متخصص جراحی عمومی رتبه برتر بورد تخصصی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر مریم مومن متخصص جراحی عمومیرتبه برتر بورد تخصصی دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتر مریم مومن : خود آزمایی ماهیانه پستان (پس از دوران قاعدگی زیر دوش آب گرم) وغربالگری سالیانه سلامت پستان نزد پزشک معالج جهت شناسایی به موقع موارد پر خطر ضروری است.   مهرنگاه : طراحی خلاقانه وب سایت با  سایت دکتر مریم مومن در […]