مرکز تحقیقات ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران (بیمارستان سینا)

پیام محمد کاظم آقامیر ریاست مرکز

مرکز تحقیقات ارولوژی : از آنجائیکه مراکز تحقیقاتی، مهمترین رکن اصلی تولید علم در سراسر مراکز علمی تلقی می شوند و بایستی هنرتبدیل تجربه را به علم داشته باشند باید در این راستا با برنامه و هدفدار حرکت کنند تا به این مقصود نائل شوند در این راستا هدف این مرکز ورود به پایه های اصلی علم و نیز ورود به تکنولوژی برترمی باشد به این جهت بایستی ازمایشگاه این مرکز را توسعه داد و نیز فن آوری و اختراع را سرلوحه حرکت قرارداد که این مهم در چند قالب اجرائی درحال انجام و توسعه می باشد .
امیدواریم در این هدف بزرگ موفق باشیم

مرکز تحقیقات ارولوژی تهران

اطلاعات تمـاس
تلفن:(021) 66348560
فکس:(021) 66348561
ایمیل:urc@tums.ac.ir
ساعات کاریشنبه تا پنجشنبه – 07:30 – 17:00

آدرس: تهران – بیمارستان سینا

Visit the website

لوگو

مرکز تحقیقات ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران (بیمارستان سینا)

سایت مرکز تحقیقات ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران (بیمارستان سینا)
اهدای عضو

مهرنگاه : طراحی خلاقانه وب سایت

با مرکز تحقیقات ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران (بیمارستان سینا) در ارتباط باشید

کانال آپارات مرکز تحقیقات ارولوژی

معرفی مرکز تحقیقات ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران

سال 1374 موضوع تاسيس مركز تحقيقات ارولوژي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران در هيئت امناء اين دانشگاه با حضور مقام محترم وزارت وقت مطرح و مورد تاييد قرار گرفت.

با توجه به شرايط تاسيس مصوب وزارت متبوع مبني بر آئين نامه حداقل تعداد موسسين و مدارك لازم از آن تاريخ مكاتبات و پيگيريهاي لازم با معاونت پژوهشي دانشگاه بعمل آمد و در سال 1380 كليه مدارك لازم ارائه و توسط رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي تهران به معاونت پژوهشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ارسال گرديد.

با عنايت به تغييراتي كه در سال 1381 توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام گرديد و در آن حضور تمام وقت حداقل سه نفر از اعضاء هيئت علمي در مركز را مي طلبيد.

معاونت محترم پژوهشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پرونده را پس از شور، جهت تصميم نهايي به كميته تحقيقاتي و پژوهشكده هاي وزارت بهداشت ارسال گرديد و در نهايت به استناد راي صادره در صد و شصت و دومين جلسه مورخ 12/2/83 شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با تاسيس مركز تحقيقات ارولوژي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران موافقت اصولي بعمل آمد.

در نهايت با توجه به فعاليت هاي علمي مركز تحقيقات ارولوژي و سير صعودي روند ارزشيابي در سالهاي 84 و 85 ، اين مركز در تاريخ 15/7/85 موفق به كسب موافقت قطعي از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گرديد.

اهداف مرکز تحقیقات اورولوژی

شناسایی مراکز تحقیقات اورولوژی معتبر در سراسر جهان جهت افزایش ارتباطات علمی  تبادل نظر و به ارمغان  آوردن فن آوری و علم  اورولوژی روز برای ارتقاء سطح فعالیت های علمی پژوهشگران ایرانی

آموزش پژوهشگران در زمینه  اورولوژی

جستجوی روش های جدید تشخیص و درمان بیماری های اورولوژیک به ویژه سرطان های دستگاه ادراری – تناسلی با استفاده از فن آوری نانو

همکاری با مرکز اجرایی پژوهشی مرتبط در سطح کشور به منظور انجام پژوهش درزمینه اورولوژی

انجام آزمایشات مولکولی و ژنتیکی در زمینه اورولوژی در آزمایشگاه سلولی-مولکولی مرکز

استفاده از سلولهای بنیادی برای درمان بیماری های اورولوژیک

تشویق محققین برای تولید فکر در زمینه اختراعات

حل مشکلات درمانی بیماران با ذهنی جستجوگر در کشور ایران

نگهداری و تنظیم روند درمانی بیمارانی بعنوان پایه تحقیقات بومی